Group Logistics OÜ on ettevõte, mis pakub rahvusvahelised veoteenuseid.


GROUP LOGISTICS OÜ on 2012 aastal asutatud Eesti kapitalil põhinev ekspedeerimis- ja logistikaettevõte.Ettevõte kontor asub Tallinnas, Eestis.Meie põhilisteks tegevusaladeks on  rahvusvaheliste kaubavedude korraldamine.Lisaks  pakume muid logistilisi lahendusi, tolliprotseduuride korraldamist, kaupade kindlustamist.

Meie jaoks  on oluline professionaalne ja pidev kliendisuhtlus,täpsus ja kiirus ning nooruslik ja rõõmsameelne meeskond.

Talvel 2014 avasime Valgevene, Ukraina ja Venemaa veosuunad ja alates 2015a on avatud Tadzikistan,Uzbekistan,Türkmenistan,

Kõrgõzstan, Kazahstan veosuunad. Nüüd saame vedada osa- ja täiskoormaid kogu Euroopast  SRÜ- riigisse  ja vastupidi.

Kui teil 1 alus või terve koorem, saame aidata kaubad sihtpunkti toimetada koos dokumentide vormistamisega.

Alates 2016a me pakkume oma klientidele temperatuuritundlike kaupade vedu nii osa kui täiskoormatele Eestis ja Euroopas.

 

Oleme Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige alates 2015 aastast.

 

 

 

 

Uudised

19.08.2016         aripaev.ee

Välismaa veokijuhtidelt nõutakse Prantsusmaal hulka tõendeid

Alates 1. juulist võeti Prantsusmaal vastu töötajate lähetamise rakendusseadus (Loi Macron), millega kehtestati nõuded töötajate miinimumpalgale. Seoses sellega nõuab Prantsuse valitsus, et kõik välismaalastest, mitte füüsilistest isikutest veoautojuhid, kelle veod algavad või lõpevad Prantsusmaal, omavad lähetustõendit, mis kinnitab, et neile makstakse Prantsusmaal kehtivat miinimumpalka. Uue seadusega kaasneb ka kohustus esindaja määramiseks Prantsusmaal.

Kahes eksemplaris lähetustõendi peab täitma iga juhi kohta, kes ületab Prantsusmaa piiri ning kes on seotud kabotaažiga, vabastatud on ainult transiitveod, selgitas DKV Euro Service oma pressiteates. Üks lähetustõendi eksemplar peab autojuhil alati kaasas olema. Teine eksemplar (füüsiline või digitaalne) on hoiul Prantsusmaa volitatud esindajal ja ettevõttes, kes on autojuhi palganud. Lisaks peab juhil kaasas olema koopia oma töölepingust ning tõend töötasu maksmise kohta. DKV Euro Service on üle 80aastase kogemusega logistika- ja veokorraldaja, olles osa DKV Mobility Services Groupist. Ettevõte on esindatud 42 riigis ning DKV kütuse- ja teeninduskaarti ja teemaksu aparaati kasutab üle 120 000 kliendi.

 

Ekspordi kasvatamiseks tuleb panustada tootearendusse

Eesti ettevõtted peavad eksportimisel oma konkurentsieeliseks toote kvaliteeti, hinda ja välismaist kontaktvõrgustikku. EASis aga usutakse, et peamised edu eeldused on tootearendus, tootlikkus ja turundus ning ambitsioon liikuda uute suuremat tulu toovate toodetega naaberturgudest kaugematele turgudele.

EASi ettevõtluse ja ekspordikeskuse direktor Tea Danilov tutvustas, et 2015. aastal küsitleti eksportööride konkurentsivõime uuringu raames poolt tuhandet Eesti eksportööri. Iga neljas ettevõte tõi välja, et väga olulisel määral tuleb parandada Eesti eksportööride müügi- ja turundusalast kompetentsi, kirjutab 29. jaanuaril ilmunud Juubeli erileht.

"See on tõesti kriitilise tähtsusega. Välismaist kontaktvõrgustikku peeti üheks peamiseks konkurentsieeliseks, kuid pea neljandik ettevõtteid tunnistas samas, et see on nende puhul oluline nõrkus. Väikeettevõttel on keeruline luua ärikontakte välisturgudel. Sageli on küsimus vajaliku kompetentsi puudumises,“ vahendas Danilov uuringu tulemusi. Ta rõhutas, et tootearendus oli ettevõtete endi hinnangul nende seniste konkurentsieeliste mõistes alles seitsmendal kohal ning toote disain ning atraktiivsus lausa üheksandal kohal!

Danilovi hinnangul saaks väikeettevõtete ekspordivõimekust kasvatada, panustades tootearendusele ning müügi ja turundusoskuste parandamisele, mis aitaksid leida uusi kliente välisturgudel. Kokku on Eestis ligi 15 000 eksportööri ja 100 suurimat eksportivat ettevõtet annavad kokku ca kolmandiku kogu Eesti toodete ja teenuste ekspordi kogukäibest ehk eksport on väga kontsentreeritud.

Venemaa jäetakse mängust välja.

Teine oluline aspekt on Danilovi sõnul turud, kus tegutsetakse. "Kui võrrelda tänaseid Eesti eksporditurge nende turgudega, millele ettevõtted järgnevatel aastatel planeerivad keskenduda, on märgata olulisi muutusi. Kui täna tuleb peamine eksporditulu meie lähiturgudelt, milleks on Soome, Rootsi, Läti, Leedu ja Venemaa, siis 3-5 aasta perspektiivis on ettevõtete plaanides Venemaa kõrval fookus pandud sellistele turgudele nagu Norra, Saksamaa, Taani, Suurbritannia, Prantsusmaa, Rootsi ja Jaapan," mainis Danilov ja lisas, et üle poolte vastanutest plaanivad lähiaastatel oma toodetega minna vähemalt ühele uuele turule.

Kaugematele turgudele kiikamise osas on hea näide Värska Vesi. Ettevõte osales 2015. aasta kevadel EASi kaasabil Hiinas Canton fair messil. „Saime sealt palju huvitavaid kontakte ja mitte ainult Hiinasse.  Seda messi külastavad paljud ka väljastpoolt Hiinat. Praeguseks oleme Hiina müünud 48 konteinerit (ca 1,5 miljonit pudelit) Värska toodangut. Töös on veel kaks reaalset kontakti. Ühele (Araabia ÜEs) oleme proovipartii saatnud ning veebruaris seisavad ees läbirääkimised võimalike edaspidiste tarnete osas Dubaisse,“ tutvustas Jõgeva tulevikuplaane.

ASi Värska Vesi juhatuse esimees Urmas Jõgeva nentis, et meie turu väiksust arvestades on eksport firma kasvu ja ellujäämise üheks peamiseks eelduseks.Ettevõtte ekspordimaht kogukäibest oli möödunud aastal umbes 16% ja toodangut müüdi Leetu, Lätti, Venemaale, Hiinasse ja Soome. Urmas Jõgeva nentis, et eks iga turg on omamoodi keeruline ja kuskil meid avasüli ei oodata. „Samas, kui väga tahta, siis saab kõigist raskustest üle. Tuleb vaid leida õiged partnerid ja teha vastastiku kasulikku koostööd,“ lisas Jõgeva.

Tema hinnangul on ka riik igati eksporti soodustanud, näiteks EASi meetmete kaudu. Värska Vesi on EASi kaasabil rahastanud mitmeid projekte. Neist suurim on olnud EASi toetus 40% ulatuses uude,  2010. aastal paigaldatud tootmisliini, mille maksumus oli  umbes kolm miljonit eurot. “ Ilma EASi abita me taolist moodsat ja võimsat liini poleks suutnud finantseerida,“ tõdes Jõgeva, lisades, et enamus EASi projekte on olnud edukad. „Negatiivse poole pealt võiks välja tuua omaaegset panustamist ekspordile Venemaale. Me küll müüme ka praegu Venemaale, aga kogused on väga kokku kuivanud,“ nentis ta.

Printcenter Eesti AS ekspordib seitsmesse välisriiki ning on avastamas kaheksandat, Itaaliat. Ettevõtte juht Sten Seene mainis, et nemadki on kasutanud erinevaid EAS meetmeid, näiteks koolitusprogramme ja kontaktreise. „Kindlasti on olnud nendest kasu, kuid nii koolitusprogrammide kui kontaktreiside puhul on edu võtmeks meeskonna kaasatus ja tahe midagi korda saata. Kõikide liikmete aktiivne osalemine ning tegevuste reaalne elluviimine on kõige olulisem, et meetmetest saadav kasu oleks maksimaalne,“ rõhutas Seene.
 

 

Facebook
Googleplus